Pod Choinkę

Boże Narodzenie - najpiękniejsze święto w roku

Aug
24

Tradycje bożonarodzeniowe na przestrzeni dziejów

Szereg z obrzędów Bożego Narodzenia uległ na przestrzeni dziejów odczuwalnym przekształceniom lub zagubieniu, w miejsce wielu z nich wniknęły nowe, nieraz przynoszone z bliższych albo odleglejszych kręgów kulturowych. Przykładowo takie klasycznie niezmiernie przypisywane Bożemu Narodzeniu drzewko bożonarodzeniowe to zupełnie nie taki zamierzchły obyczaj i wcale nie autochtoniczny. Przed wiekami w polskich domach nie panowały choinki bożonarodzeniowe zaś ich rolę spełniały snopy siana wystawiane w rogach domostwa. Dopiero koło osiemnastego wieku doszedł do nas z Niemiec zwyczaj wstawiania choinki w formie drzewka szpilkowego, jak stopniowo przenikał z obytych z szerokim światem sfer arystokracji do niższych warstw ludności. Choinki te przyozdabiane były nasamprzód przygotowywanymi własnymi zabiegami ozdobami bożonarodzeniowymi, dopiero z rozpropagowaniem się przemysłu dotarły na nie wykonywane w wytwórniach dekoracje betlejemskie.

choinka.jpg

Kolejną tradycją, jaka niefortunnie dziś jest na kresie zaprzestania są szopki betlejemskie. Takie szopki bożonarodzeniowe odzwierciedlają zajścia z momentu narodzenia Odkupiciela, a wyobrażają leżące w żłobie Dzieciątko Jezus w otoczeniu św. Józefa oraz św. Marii, bydląt domowych znajdujących się w stajni, a ponadto przybyłych na wezwanie anielskie pasterzy strzegących owiec oraz Trzech Królów, którzy przybyli tam przewodzeni przez Gwiazdę Betlejemską. Szopki betlejemskie utworzone są zawsze z wyraźnym zaangażowaniem z drzewa oraz słomy, jednakże aktualnie wytwarzane zbudowane są często z mas plastycznych. Obowiązkowym składnikiem szopki są figurki św. Rodziny, pasterzy, Trzech Królów jak również krów, osiołków i owieczek. Niejednokrotnie tego typu szopki betlejemskie posiadają pozytywkę odgrywającą jakąś kolędę betlejemską, np. nadzwyczajnie powszechną na całym globie Cichą Noc.

szopka.jpg

Obecnie w obrzędach betlejemskich wygrywają komercyjne modele z Ameryki, jakie mało mają wspólnego z religijnym przejawem niniejszych Świąt i opierają się na jak najmocniejszej sprzedaży wszelakich gadżetów, które da się wręczyć pod choinkę.