Pod Choinkę

Boże Narodzenie - najpiękniejsze święto w roku

Aug
24

Tradycje bożonarodzeniowe na przestrzeni dziejów

Szereg z obrzędów Bożego Narodzenia uległ na przestrzeni dziejów odczuwalnym przekształceniom lub zagubieniu, w miejsce wielu z nich wniknęły nowe, nieraz przynoszone z bliższych albo odleglejszych kręgów kulturowych. Przykładowo takie klasycznie niezmiernie przypisywane Bożemu Narodzeniu drzewko bożonarodzeniowe to zupełnie nie taki zamierzchły obyczaj i wcale nie autochtoniczny. Przed wiekami w polskich domach nie panowały choinki bożonarodzeniowe zaś ich rolę spełniały snopy siana wystawiane w rogach domostwa. Dopiero koło osiemnastego wieku doszedł do nas z Niemiec zwyczaj wstawiania choinki w formie drzewka szpilkowego, jak stopniowo przenikał z obytych z szerokim światem sfer arystokracji do niższych warstw ludności. Choinki te przyozdabiane były nasamprzód przygotowywanymi własnymi zabiegami ozdobami bożonarodzeniowymi, dopiero z rozpropagowaniem się przemysłu dotarły na nie wykonywane w wytwórniach dekoracje betlejemskie.

choinka.jpg
[Read More…]